top of page

פיקוח וליווי בבניית בית פרטי

מדוע מפקח בניה נחוץ לתהליך בניית בית פרטי

פיקוח וליווי בבניית בית פרטי

אנשים רבים רוכשים קרקע לבניית בית פרטי ומעוניינים לבנות את בית החלומות בעצמם.

תהליך התכנון, תיאום בין כל המתכננים ,הוצאת היתר הבניה ,הבניה והוצאת טופס 4 ואיכלוס הינם תהליכים מקצועיים מורכבים ומתישים הדורשים ליווי מקצועי של מנהל/מפקח פרוייקט לכל השלבים או לחלק מהם, מאחר ורוכשי הקרקע לרוב לא מתחום הבניה.

מינוי מפקח בניה מקצועי מהווה גורם מכריע לייעול ההליכים, קיצור זמנים, התאמה מלאה של התכנון והביצוע לדרישות בעלי הבית וקיצור לוחות הזמנים, והכי חשוב חסכון בעלויות ומניעת טעויות / ליקויים בתכנון ובמהלך הבניה מאחר ולרוב לא ניתן לתקן לאחר הבניה, או שהדבר כרוך בהוצאה כספית גבוהה - דבר שניתן למניעה ע"י ליווי מפקח בניה.

ניתן לשכור מפקח בניה גם בשלב תחילת עבודות הבניה במטרה לפקח על ביצוע מוקפד ומדויק ועפ"י תוכניות העבודה של כלל המתכננים (אדריכלות / קונסטרוקציה / חשמל / אינסטלציה / מיזוג וכו').

לסיכום: מאחר ומדובר בתהליך מורכב מאוד, חשוב כי יהיה גורם מקצועי אחד שמפקח ואפילו מנהל הפרוייקט בבניית בית פרטי, כי המטרה הסופית לקבל מוצר מוגמר מושלם תואם התוכניות וללא ליקויים נסתרים שרק בעל מקצוע מיומן יכול לזהות ולדאוג לביצוע עפ"י התקנים התוכניות והיתר הבניה - במטרה לקבל בית מושלם עם טופס 4 ואישור אכלוס מהועדה המקומית וללא עיכובים.

bottom of page