top of page

פרוייקטים

פרוייקטים נבחרים שהחברה יזמה ובנתה

בניין מגורים מקווה ישראל, חולון

מקווה ישראל 22, חולון

6 קומות + מרתף (2022)

בניין מגורים לילינבלום, חולון

לילינבלום 5, חולון

5 קומות + מרתף (2016)

בניין מגורים חובבי ציון, חולון

חובבי ציון 13, חולון

6 קומות (2013)

בניין מגורים אנילביץ׳, בת ים

אנילביץ׳ 39, בת ים

7 קומות (2010)

בניין מגורים המכבים שנקר, חולון

המכבים 2/שנקר 69, חולון

7 קומות (2006)

בניין מגורים שמואל הנגיד, חולון

שמואל הנגיד 18, חולון

6 קומות (2004)

בניין מגורים המכבים, חולון

המכבים 13, חולון

7 קומות (2002)

בניין מגורים שמואל הנגיד, חולון

שמואל הנגיד 6, חולון

6 קומות (2001)

בנייני מגורים מונטיפיורי, חולון

מונטיפיורי 22,24,26,23,25,27, חולון

6 קומות (1996-2000)

מבנה מסחרי אשדוד

העבודה/הנוטרים, אשקלון

מבנה מסחרי חנויות ומשרדים + מרתף

"בית רויטל" (שנות ה90)

bottom of page